Integrált városfejlesztési tanácsadás

A települések és városok fejlesztési céljainak meghatározásában, befektetői partnerkeresésben, participatív tervezésben – azaz a várostermék kialakításában való tanácsadói közreműködés. Tudatos közvetítői és stratégiai tervező szerep és szemlélet a város- és ingatlanfejlesztői aktorok, azaz a civil társadalom, a magán- és közszféra szereplői között. Fő célja a megvalósítható és fenntartható, értéktöbblettel bíró integrált, komplex városi fejlesztések elősegítése, a potenciálok és szinergiák feltárásával.

 

Térségfejlesztési tanácsadás

Térségfejlesztési mechanizmusok és szerepkörök azonosítása, a ráépülő struktúrák erősítése, tudatos stratégiai tervezés, kommunikációs tevékenység, valamint a szervezetfejlesztés segítségével.

A térségfejlesztés sikeressége az együttműködés sikerességén múlik, amely a térség gazdasági – szolgáltatási környezetét bővíti, a térségi identitás és öntudat kiépítésével, végső soron a helyi lakosság és vállalkozások elégedettségi szintjének emelésével.

 

Ingatlanfejlesztési tanácsadás

Ingatlanfejlesztési szándékok realizálása, a befektető és a projekthelyszín azonosítása és kiajánlása. Tudatos városmarketing szemlélet felhasználásával, az ingatlanfejlesztési potenciálok felderítése és a projekt szélesebb települési kontextusba való illesztése. Közvetítés a projektgazda és a közszféra között, érdekegyeztetési tevékenységgel kiegészítve.