A számos eszköz közül - amelyek alkalmasak lehetnek a városnak és tereknek alakot adni, szimbolikáját, individualitását megteremteni, mítoszait, történeteit, mondáit ehhez felhasználni, csatasorba állítani - talán a leghatékonyabb a partnereinkkel kifejlesztett Térítő - közterület megújítási modell alapján összeállított közösségi tervezői folyamat. Ennek segítségével hatékonyan megteremthetőek azok a külső és belső marketing-kommunikációs folyamatok, melyek erősítik a lokális társadalmi és gazdasági kohéziót, a civil és gazdasági szféra együtt- működését a közszférával.

A tágabb és szűkebb közösség - a teret használók megszólításával, igényeinek feltérképezésével, független szakértők bevonásával lehetőség nyílik egy komplex, átfogó, integrált és minden szinten participált, jól nyomon követhető és kiszámítható megújítási folyamat elindítására.