Kreatív Konferencia – 2012. május 25.

Budapest városa, társadalma és gazdasága önmagát, mint kreatív város szeretné pozícionálni az átalakuló világgazdasági és ezen belül az európai környezetben. A város fizikai, anatómiai adottságai, szépsége (látvány, Duna, épített környezet, termálvíz, stb.) mint vonzerő mellett a város inspiratív környezetét, mixed (kozmopolita és egyben crossroad) kultúráját, kreatív miliőjét, mint a város fiziológiáját, szellemét is meg kívánja mutatni, ezzel az arcával is meg kívánja ismertetni a világot.

Teszi ezt több okból:
- egyrészt az Új Gazdaság (New Economy) alapvetően az emberi kreativitásra, innovációra épül így ennek jelenléte egy- egy városban meghatározó, ez a város válik „Hely”-jé, ahol a kreatívok további koncentrációja biztosított
- amennyiben a talentumok megfelelő sűrűsége biztosított, a gazdaság ebből merítve megerősödik, hiszen a jövő „nyersanyaga” az emberi tudás, tehát a „brain” a „mind”
- a megfelelően sokszínű kulturális miliője hatással van a kreativitásra, így egy élhető városi környezet, szellemiség spirituszvonzó a kreatívok számára, egyre többen választják élettérnek Budapestet, mint a Hely-et,.
- ugyanakkor ez a fajta species jól azonosítható meghatározó igényeivel visszahat a környezetére: ezeknek az igényeknek a kielégítésére törekvés, „elébe menés” formálja a város anatómiáját, azaz a megfelelően inspiratív, így vonzó fizikai tér alakításának új paradigmájává válik (lásd Barcelona, Amsterdam, Coppenhagen)

A kreatívok helyévé válás tehát, miközben látszatra társadalmi és életminőség kérdés, lényegében gazdasági orientációt és fejlődést meghatározó összetevő. Mint a jövő meghatározó termelési módjának otthont teremtő program nem nélkülözheti a megfelelő marketingkommunikációt, a város orientációjának belső és külső tudatosítását.

Ezzel összhangban a kreatívok mozgósítását összefogását és öntudatának erősítését. Ehhez egy jól átgondolt és több szinten összehangolt akcióprogramra van szükség, mely önmagában is kellően attraktív, és mint event-marketing azonnal szervező-energiával, hajtóerővel rendelkezik.
Budapestnek mielőbb meg kell mutatkoznia a kreatív szcénában, mint a kreatív ipar egyik európai nishe, a talentumok egyik rejtőzködő (mind, brain) aranybányája, egyben, mint olyan kitüntetett „hely” ahol az inspiráló környezet megfelelő háttér a kreatív ipar és a kreatív szereplők számára. Egy megfelelő kulturális környezet ahhoz, hogy az újjászületőben lévő, kibontakozó kreatív ipar szereplői számára megfelelő helyszín legyen, egy előnyös választási alternatíva.

Ez egyben indirekt módon országimázs építő esemény is, miközben lényegében gazdaságfejlesztő program, a kretívok aktivizálására, mozgósítására öntudatra ébresztésére, de egyben piaci kiajánlására mind a helynek, mind a talentumoknak, a szcéna ma már aktív szereplőinek. (brain, mint hungaricum)

2012-04-26