„Gyár állott, most kőhalom” – Budapest, X. kerület fejlesztési stratégiája

Az idei év tavaszán és nyarán örömmel vettünk részt Kőbánya újragondolásának stratégiai munkájában. A REevolutio Consulting vezető tanácsadója Jáki Monika az önkormányzat felkérésére a településfejlesztési és szociológiai munkarészek kidolgozását végezte, melynek során elemzéseket készített és rendszeres személyes tanácsadást, valamint konzultációt biztosított a kerület vezetői részére. Munkatársunk részt vett az előre meghatározott metodika alapján a kerületfejlesztési stratégiájának kidolgozásában, különös tekintettel a kommunikációs és jövőkép alkotási munkára, valamint a forrás szervezés és marketing tevékenységek aspektusaira.

A munka keretében megvalósuló kiállítás

Helye: Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központ/Pataky Galéria

Ideje: 2012. szeptember 28-tól október 19-ig. (az országos „merítésű” kiállításra tíz művész kapott meghívást – Kőbánya, a főváros 10. kerülete)

A kiállítást megnyitja: Kévés György, Príma-, Kossuth-díjas építész

Bevezetőt mond: Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

A kiállítás, egy nagyszabású, kőbányai kezdeményezésű modell létrehozásának bevezetője, hiszen 2013. tavaszán kerül megrendezése a helyi érték avagy a társadalmi tér értelmezései elnevezésű szimpózium a következőkben ismertetett célokkal és tudástartalmakkal.

Az országos Szimpózium arra keres választ, hogy mi is az a dolog, amelyet mi városnak, városrésznek, kerületnek, végső soron és tágabb értelemben otthonunknak, egyfajta társadalmi szövetnek nevezünk.
Hol és hogyan található fogás ezen azok számára, akik professzionálisan vagy belső indíttatásra dolgoznak azon, hogy ez az otthon lakhatóbb legyen.
Szemlélet és módszer tehát, amelynek feltárásán keresztül az élet - talán sokak számára - lehet jobb. Ebbe a munkába segítségül hívunk szociológusokat, várostervezőket, közgondolkodókat, egyetemi hallgatókat és művészeket.


A kiállítás

A művészek olyan munkákkal készülnek a kiállításra, amelyek a fentebb leírt tartalmat szabadon és sokrétűen értelmezik, jelenítik meg. Ezzel egyidejűleg papírra vetik azokat a gondolatokat, amelyekkel kiegészítik a művészi eszközeik által megjelenített nézeteiket. A szöveg megjelenik a készülő kiállítási katalógusban és a kiállítótérben is.

A Szimpózium

A közvetlen cél

A pontosan körülhatárolt településfejlesztés elemeivel, egy olyan „csomag” létrehozása, amely a gyakorlatban, településre szabottan, közvetlenül felhasználható az ország hasonló adottságú települései által. A csomag, nevezzük így: a MODELL nem elméleteket, hanem, - mint egyfajta matrix - kizárólag alkalmazásokat tartalmaz, amelyek megszületése, a szimpózium és oldalvizeinek tevékenységén keresztül történik.

A helyi érték avagy a társadalmi tér értelmezései (tudástartalmak)


Cél

A társadalmi tér, a helyi érték, mint az otthon, a munkahely és egyéb, reprodukciós tartalom kialakítása, alakítása és ezek fenntarthatóságához szükséges szemlélet és módszer alkalmazása, ill. megvalósíthatósági szempontjainak kidolgozása. A folyamat során létre kívánunk hozni, egy un. „új Kőbánya modellt”, nem elrejtve azon szándékunkat, hogy felkeltünk ezzel egyfajta, országos figyelmet, elősegítve azt a hangsúlyos törekvésünket, hogy egy nehezen definiálható település (kerület) önmeghatározását, a kollektív bölcsesség elvén keresztül végre tudja hajtani és ennek nyomán kijelölheti az abból következő feladatokat és stratégiákat, mindezt modellezve más, hasonló kondíciókkal rendelkező település számára is.

2012-09-18