Vivát! Fesztivál szakmai háttere, a FILOZÓFIA

A város szelleme a gazdaság megújítás motorja.

A 90-es évek városlakók nagy számban hagyták el az "élhetetlen" nagyvárost és költöztek a városszélre és környékére. Ezzel egy időben - a kereskedelem forradalmával összhangban - a városszélen burjánzani kezdtek a bevásárlóközpontok. Budapest nem reagált időben, ezen társadalmi és gazdasági változásokra, a város népessége csökkent, majd 400 ezren hagyták el a várost, a történeti belváros szlömösödésnek indult. Az ezredfordulóra világossá vált, hogy a város szelleme, a szlömben, a belvárosban van, nem a szuburbban, a kertvárosokban, lakótelepeken. A Budapest Szíve program egyfajta válaszkeresés volt arra, hogy kiürül a város. Azonban a program - természeténél fogva, építészek által irányítva - elsősorban a "hardverre", AZ épített környezet minőségjavítására irányult. Ezen közben a belváros más körzetei spontán módon a gazdaság megújításával kezdték újratölteni, újraindítani a városi életet.

Ezek a törekvések a gazdaság szereplői és a kisközösségek által mozgatva inkább a város szellemének újrateremtésében nyilvánultak meg. A város lakói és a gazdaság szereplői egyaránt kezdték felfedezni a város szellemében, zsenijében, spirituszában rejlő gazdasági előnyöket. Ezt hajtotta az az igény, hogy a városok közötti versenyben a jobb szolgáltatásokkal, gazdasági infrastruktúrával rendelkező városok képesek vonzani a gazdaságot, annak vezetőt, azaz azokat AZ embereket, aki jól érzik magukat és egyben megteremtik a város prosperitását, ezáltal versenyképességét. A városnak a vonzerejét nem csupán mérete teremti meg, hanem egyéb értékei, specialitásai eredetisége, egyénisége A városnak ezt "személyiségét" a történeti belvárosban lehet tetten érni.

Azok az átalakulások, amelyek spontán módon megindultak több helyen visszaigazolták ennek helyességét és egyben jelezték annak igényét, hogy ez NE atomizált, koordinálatlan-irányítatlan és széteső folyamatként történjen. Ezt a város zsenijéből, a spirituszából táplálkozó spontán folyamatot felismerve a belváros különböző térségei önszerveződésbe fogtak. Egyes körzetekben, leginkább gazdasági szereplők a hely marketingjének igényéből következően kezdtek önmaguk célokat kitűzni. A hatékony irányítás, orientáció és jövőkép hiányában, az egymásrautaltságból kezdtek kialakulni új együttműködési formák. A kilábalás spontán, egyben szétforgácsolt formáját - egyes körzetekben, helyeken - lassan kezdik átvenni olyan önszerveződő formák, amelyek orientálják a körzetek aktorait, és új együttműködéseket - elsősorban marketing területén - hoznak létre.

Együttműködés és összehangolás.  Ez a metamorfózis, átalakulás irányítás és támogatás- orientálás híján lassú, fáradságos és megtorpanásokkal, sérülésekkel terhelt folyamat. A körzetek szereplői még nem egyeztek meg a jövőképben sem, nincsenek meg igazán a kooperáció mechanizmusaim módszerei és a kultúrája sem. Éppen ezért szükséges ennek a megindult folyatnak a felismerése és magasabb nézőpontból történő támogatása, elősegítése és koordinált irányítása. Ehhez elsősorban olyan szakértelmek bevonására van szükség, amelyekkel a kezdeti nehézségeken túl tud jutni egy- egy körzet és meg tudja teremteni mind a kezdeti sikereket mind pedig azokat a mechanizmusokat, amelyek fenntarthatóvá, tartóssá teszik a körzet prosperitását, fejlődését.

A gesztor Urbanissimus Közhasznú Egyesület, a REevolutio Consulting menedzsmentet biztosító tevékenysége mellett felkarolta illetve felvállalta azt a kezdeményezést, amely a Belső Erzsébetváros és részben a szomszédos Terézvárosi részek gazdasági prosperitásának megteremtésére jött létre. A körzet vállalkozói, gazdaságának szereplői: boltosai, vendéglátósai által létrejött kezdeményezés, ezáltal egy újszerű, városregenerációs kísérleti programmá formálódott az elmúlt év során.

A program alapvetően a városrész spirituszának, lelkének, zsenijének a kihasználásával olyan marketing-alapú fejlesztés amely a kerületnek e a részének elsősorban annak „szoftver”-jéra épített újratöltését célozza, arculatának, identitásának újraformálásával, széleskörű kommunikálásával. Két célt kíván egymással ötvözve, egymást erősítve megvalósítani:

- egyrészt a történeti alapokra építve, az elszlömösödött negyedet humán élettérré alakítani, hogy az vonzó legyen az Új Gazdaság a kreatív gazdaság szereplői számára, vonzó élhető szerethető városrész legyen, speciális humán szellemi karakterrel

- másrészt a bevásárlóközpontok, plazák kihívásaira reagálva egy olyan „szabadtéri plazát”, kereskedelmi és szórakoztató- szabadidő negyedet, amelynek hangulatos és egyedi identitású kereskedő utcái, boltjai és arculata bevonzza, visszacsábítja a negyedbe a bevásárlóközpontokba, mint „kocsiban született bevásárlásba” már beleunt potens fogyasztókat, és a turisták számára is valami egyedit, „Pestit”, pestieset kínál.

Bővebben>>>>>reevolutioconsulting.hu/sajto_hir.php

 

http://reevolutioconsulting.hu/sajto_hir.php?sid=191

2013-04-02