Egy kis ön/énkép (kicsit szakma, kicsit én)

A REevolutio Consulting vezetőjeként, valamint magánszemélyként, és így XI. kerületi lokálpatriótaként üdvözlöm a KULT 11 együttműködést, amely a Gellért tér és Feneketlen tó közötti térrész megújulásáért, potenciáljának jobb kihasználása érdekében és identitásának minél erőteljesebb kisugárzása érdekében jött létre.

Már rég óta érdekel és foglalkoztat a városok, települések főutcáinak, köztereinek megújítása, fenntarthatóvá, és élettel telivé tétele.

A terek, utcák menedzselésével kapcsolatos szakértelem honosításában nemzetközi együttműködésben is részt veszek. Ezért is léptem be és munkámmal segítem a várostervezés, tér-tervezés progresszív hazai műhelyeinek együttműködését a TERMESSZ-t. (Terek Menedzselését Segítő Szolgálat)

Tekintettel arra, hogy a főutcák, kereskedőutcák, és közterek a magyarországi tervezési gyakorlatban általában a fizikai környezet megújítására koncentrálódnak és kevéssé vetnek fel gazdasági, valamint közösségépítő szempontú kérdéseket, amelyek nélkül hosszú távon a megújulás, és a revitalizáció sikeressége megkérdőjelezhető, avagy elképzelhetetlen, ezért minden fórumot és „élet-helyzetet” megragadok arra, hogy erre felhívjam a közösségek, szakmai szervezetetek, szakértők stb. figyelmét.

A városok, így Budapest gazdaságának is tetemes részét teszik ki a városi szövetbe ágyazott üzletek, boltok, vendéglátóhelyek, szolgáltatások termelési kapacitásai. Így nem közömbös, ezen szereplők termelőerejének, prosperitásának városgazdasági szempontból való kihasználása. Ennek feltételeit hivatott javítani mindazon tervezési tevékenység is, amelyben én is hiszek és elkötelezett vagyok, illetve, amely egyrészt felöleli a fizikai környezet megújítását, másrészt az utcák-terek márkásításán keresztül, identitásuk meghatározásán és kommunikálásán át megteremti a terek, utcák hozzáférhetőségét.

Elkötelezetten hiszem és a gyakorlatban meg is valósítom a közösségi térmenedzselést és együttműködésre, valamint szakmai párbeszéd kialakítására ösztönzöm a szereplőket. És mint ilyen, a fizikai környezet megújítása mellett a társadalmi revitalizáció beindításának, a helyi gazdaság mozgósításának egyfajta gesztoraként szerepet vállalok és szakértelmemmel segítem a tér-rész menedzselését, a többszereplős folyamat koordinálását, a szakmai és civil partnerség minél szélesebb körű kialakítását, az „indulj el és segíts másoknak is elindulni” folyamatában. Mivel társadalmi tőkét erősítő tartalmat hoz létre minden közösség és az általa „fenntartott” környezet gazdasági profit centerként működhet, ezért meggyőződésem, hogy mind a közösségeket, mind pedig a „helyszíneket” - gazdaságilag helyzetbe kell tudni hozni!

Üdvözlöm és csatlakozom a Bartók Béla úti KULT11 nevű civil összefogáshoz.

A civilitás önszerveződés és felelősség! Az eredmények lelkesítenek és elkötelezettséget adnak!

Bővebben a KULT11 kezdeményezésről és annak céljairól>>>>>www.facebook.com/Kult11

2013-10-20