Egy megfelelő tér megújítás kapcsán a lakossági identitás erősítése is megtörténik

A központi "mentális közösségi tér" az emberek mindennapos kapcsolatainak színhelye, az informális információáramlás, a közösség életét érintő közös gondolkodás tere. A valós fizikai térben elhelyezkedő objektumok az építészet, városépítészet és kertépítészet eszközeivel kerülnek kialakításra. Értékközvetítő szerepüknél fogva visszahatva az ember gondolkodására is.

A kiskereskedelem "szupermarketekbe" költözése, a nagyvárosi szolgáltatások magasabb színvonala iránti kereslet elfordítja a lakosság érdeklődését a központi helyektől, terektől, így azok szerepe a város mindennapi életében csökken, a klasszikus központi tér funkciók folyamatosan sorvadnak, bezár a helyi boltok, az igényesebb kávézó, megszűnnek a minőségi üzleti szolgáltatások

A történetileg kialakult városrészek általános problémája, hogy a kor használati igényeinek kielégítésére sok tekintetben már csak korlátozottan képesek. A több mint száz évvel ezelőtti kapacitás és a régi térszerkezet ma már nem biztosítják a megfelelő „üzemeltethetőséget”.

A közterek és tematizált utcák a város, város-részek szerkezetén belül kiemelt szerepet töltenek be, egyrészről a város-részben történő mozgás színterei, másfelől pedig a közösségi élet helyszínéül szolgálnak. A környezetbe illesztett terek a város szövet, a város-rész szimbólumai, melyek meghatározzák az emberek tér-részről alkotott tudati térképét – pl. ezek alapján tájékozódunk, monumentum pontok köré alkotjuk mentális térképünket is. A terek és tematizált utcák szerkezeti kialakítását meghatározó épülettömbök formát adnak a térnek, az identitását azonban a városlakók lehelik belé. A különbözőfunkciókat ellátó közterek, utcácskák, sétányok, parkok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a városlakók (helyben élők) találkozzanak, vásároljanak, pihenjenek, szabadidejüket eltöltsék, társadalmi, azaz társas életet éljenek. Egy tér és utca rész értéke megmutatkozik abban, hogy az milyen fizikai jellemzőkkel bír, milyen az állapota, megítélése, milyen típusú az üzletek, szolgáltatások települnek oda, azoknak milyen a minősége és milyensége a városlakók és a turisták szerint. A lakóközösség frekventált terei, parkjai, amennyiben funkcióikat jól látják el, önszervező erőként is hathatnak a helyi közösség formálásában.

A köztér és tematikus utcafejlesztés egy igen komplex folyamat. A gazdaság, a társadalom és a fizikai környezet hármasának folyamatos kölcsönhatásában alakul, mikro- és makroszinten. Esetenként a gazdaság, más esetben a társadalom játszik generáló szerepet az átalakulásban. Egy jó köztérfejlesztés segítségével javulhat az életminőség, a térhasználók, lakók, a fogyasztók, a vállalkozások és a befektetők számára egyaránt. A fejlesztéssel elindulhat a terek, és a környező utcák funkcionális és fizikai megújulása.

 

A tér fontosabb, mint a design.

 

Nagyon kevés képzés folyik terek tervezése témájában. Iskolákban erre nem tanítják a diákokat. Tanítják őket design-ra, tervezésre, vagy a viselkedés megfigyelésére, de arra nem, hogy hogyan használják szakmai képzettségüket a közösség kreativitásának „megcsapolására”, hogy hogyan segítsenek nekik kidolgozni jövőképüket, és hogy hogyan működjenek, mint e jövőkép megvalósításának erőforrása.

 

 „Ami a legjobban vonzza az embereket, az a többi ember.”  -- William H. Whyte

2013-11-30