Szerb tenderen indult sikerrel a REevolutio Consulting

A szerb-magar határmenti együttműködés keretében Magyarkanizsa Önkormányzata meghívásos pályázatot hirdetett a „Közúti határátkelőhelyek megnyitásának és fejlesztéseinek műszaki, gazdasági és környezeti feltételei a szerb-magyar határszakaszon” című munka elkészítésére. Összességében a legkedvezőbb ajánlatot a REevolutio Kft. nyújtotta be, így a szerbiai oldalon a tendert és egyben a munka elkészítésének jogát elnyerte.

Egy térségfejlesztési projekt programját, a hagyományos mérnöki műszaki tervezési alapját a közösen kialakított térségfejlesztési célok és irányok határozzák meg. Ehhez az egyik legmegfelelőbb eszköz a fejlett nyugati társadalmakban, és már a világban sok helyen, a közösségi, konzultatív jellegű tervezés, amely bevezeti a közösségi kontrollt a politikai döntéshozatalba, ezáltal annak nagyobb stabilitást és elfogadottságot adva.

Fontos szempont, hogy a szerb határmenti térség fejlesztési módszertana, értékválasztása és fejlesztési irányai összehangolható legyen a magyar oldaléval, hogy a közös célok és közös eszközök segítsék a megvalósulást, minél nagyobb legyen annak társadalmi hasznosulása.

A közösségi programozásának előnyei a határmenti térség fejlesztésében:
1. Elégedett, a fejlesztést támogató lakosság, érdekcsoportok, civilek.
2. A térhasználók magukénak érzik a fejlesztési célokat és programokat, tevőlegesen is támogatják azt, amely építi a tér lokális identitását és a határmenti térség közösségépítését.
3. Vonzó, kiszámítható környezet a potenciális fejlesztők és befektetők számára, amely fokozza a régió gazdasági potenciálját, így nő a prosperitása is.
4. A célok és programok megvalósításában a lokális érdekcsoportok is helyet kapnak, erősebb kötődés, új kapcsolatok, motiváltság és megosztott felelősség jön létre.
5. Egy olyan eszközt biztosít a tervezés megalapozására, amelynek eredményeként a fejlesztésben résztvevő önkormányzatok, a tervezők, a fejlesztők, a teret használók, sőt a lakosság is sikeresebb, és eredményesebb lehet.
 

 

A fejlesztés sikerességének egyik kulcsa, a hagyományos és az „új típusú" közösségi tervezési eszközök megfelelő egyensúlyú ötvözése. A különböző módszereket a szerbiai viszonyokhoz szükséges adaptálni, hogy azt minél hatékonyabban lehessen működtetni. Ez a módszertan egy haladó fejlesztési eszköz, amely a kollektív bölcsesség erejére épül, és alkalmas arra, hogy megnyerje a tér szereplőit a fejlesztési cél megvalósításának. 

2012-02-26