Ötödszörre is Urbitális Majális

A REevolutio Consulting immár ötödik éve fő szervezője az egyik legjelentősebb tavaszi fővárosi eseménysorozatnak, az Urbitális Majálisnak. Településfejlesztési és városmarketing tanácsadóként elkötelezettek vagyunk a közösségi terek fejlesztése, illetve az abban rejlő gazdasági és társadalmi lehetőségek feltárása iránt. Az Urbanissimus Egyesület szakmai partnereként segítjük a civil kezdeményezések megvalósulását, a helyi lakosság, a vállalkozók és a turisták aktív bevonásával lendületbe hozunk városrészeket. Ezáltal Budapest számára valódi értéket hozunk létre partnereinkkel közösen.

Az Urbitális Majális 2012 központi eseményei

1. Kreatív Konferencia – 2012. május 25.
Budapest városa, társadalma és gazdasága önmagát, mint kreatív város szeretné pozícionálni az átalakuló világgazdasági és ezen belül az európai környezetben. A város fizikai, anatómiai adottságai, szépsége (látvány, Duna, épített környezet, termálvíz, stb.) mint vonzerő mellett a város inspiratív környezetét, mixed (kozmopolita és egyben crossroad) kultúráját, kreatív miliőjét, mint a város fiziológiáját, szellemét is meg kívánja mutatni, ezzel az arcával is meg kívánja ismertetni a világot.
Teszi ezt több okból:
• egyrészt az Új Gazdaság (New Economy) alapvetően az emberi kreativitásra, innovációra épül így ennek jelenléte egy- egy városban meghatározó, ez a város válik „Hely”-jé, ahol a kreatívok további koncentrációja biztosított
• amennyiben a talentumok megfelelő sűrűsége biztosított, a gazdaság ebből merítve megerősödik, hiszen a jövő „nyersanyaga” az emberi tudás, tehát a „brain” a „mind”
• a megfelelően sokszínű kulturális miliője hatással van a kreativitásra, így egy élhető városi környezet, szellemiség spirituszvonzó a kreatívok számára, egyre többen választják élettérnek Budapestet, mint a Hely-et,.
• ugyanakkor ez a fajta species jól azonosítható meghatározó igényeivel visszahat a környezetére: ezeknek az igényeknek a kielégítésére törekvés, „elébe menés” formálja a város anatómiáját, azaz a megfelelően inspiratív, így vonzó fizikai tér alakításának új paradigmájává válik (lásd Barcelona, Amsterdam, Coppenhagen)
A kreatívok helyévé válás tehát, miközben látszatra társadalmi és életminőség kérdés, lényegében gazdasági orientációt és fejlődést meghatározó összetevő. Mint a jövő meghatározó termelési módjának otthont teremtő program nem nélkülözheti a megfelelő marketingkommunikációt, a város orientációjának belső és külső tudatosítását.
Ezzel összhangban a kreatívok mozgósítását összefogását és öntudatának erősítését. Ehhez egy jól átgondolt és több szinten összehangolt akcióprogramra van szükség, mely önmagában is kellően attraktív, és mint event-marketing azonnal szervező-energiával, hajtóerővel rendelkezik.
Budapestnek mielőbb meg kell mutatkoznia a kreatív szcénában, mint a kreatív ipar egyik európai nishe, a talentumok egyik rejtőzködő (mind, brain) aranybányája, egyben, mint olyan kitüntetett „hely” ahol az inspiráló környezet megfelelő háttér a kreatív ipar és a kreatív szereplők számára. Egy megfelelő kulturális környezet ahhoz, hogy az újjászületőben lévő, kibontakozó kreatív ipar szereplői számára megfelelő helyszín legyen, egy előnyös választási alternatíva.
Ez egyben indirekt módon országimázs építő esemény is, miközben lényegében gazdaságfejlesztő program, a kretívok aktivizálására, mozgósítására öntudatra ébresztésére, de egyben piaci kiajánlására mind a helynek, mind a talentumoknak, a szcéna ma már aktív szereplőinek. (brain, mint hungaricum)

2. Urbitális Belvárosi Majális és Nassoló Gyereknapok
május 25-26-27-28. utcafesztivál az Erzsébet téren Az Urbitális Majális keretében 4 napos kulturális, gasztronómiai esemény-sorozatot indítunk útjára hagyományteremtő jelleggel az Erzsébet téren. A belvárosi utcákból és környezetükből kitelepülő éttermek, kávézók, cukrászdák, akberendezési boltok, design üzletek, antikváriusok, galériák, tánciskolák, civil szervezetek töltik meg az Erzsébet teret. Szándékunk az, hogy felépüljön az Erzsébet téren, Budapest tágan értelmezett belvárosának turisztikai, és vállalkozói, valamint gasztronómiai kínálata, pl. Király utca, Falk Miksa utca, Ráday utca, Bartók B. út, Liszt Ferenc tér stb.
Célunk, hogy a kiállítás koncentráltan mutassa a nagyközönség számára a mai Budapest dinamikus közösségi tereit, utcáit. Szándékunk továbbá az, hogy a vásárlók újra felfedezzék Budapest "kis" boltjait, visszaszokjanak a helyiek a régi sétáló és vásárló utcákba, megismerjék Budapest valódi arcát. A szórakozást és kikapcsolódást az izgalmas kiállítások és interaktív műsorokon túl, a zene biztosítja. A Belvárosi Majális része lesz a gyermeknapra fókuszáló 4 napos Nassoló napok rendezvény, amely a legfinomabb édességek találkozóhelye lesz Budapest belvárosában. Ide várjuk a nassolni szerető gyerekeket és felnőtteket. Az eseményen az édesipar legjelentősebb hazai képviselői, édesség manufaktúrák, gyártók, kereskedők, cukrászdák, fagylaltozók, kávézók képviseltetik magukat. A Nassoló napok rendezvényen nem csak nézelődni, hanem kóstolni és vásárolni is lehet. Programokkal és előadásokkal színesítjük a gyermeknapi rendezvényt.

és a néhány napja már le is zajlott:
3. TÉRKÖR Konferenciára és Workshopra – 2012. május 2.
Az egynapos műhelynap alapvető célja volt, hogy a konferencián, a workshopon és a kiállításon résztvevő látogatók figyelmét a fővárosi közterekre, és azoknak a város szempontjából meghatározó „közösségi találkozóhely” szerepére irányítsuk. A rendezvény az Urbitális majális rendezvényeként egy szemlélet és közvélemény formáló párbeszéd teret kívánt létrehozni annak érdekében, hogy a város lakói, használói és a különböző szakterületek képviselői, újragondolják a városi közterekben rejlő, a fizikai környezeten túlmutató lehetőségeket.
Vállaljuk, hogy a közterek fejlesztésének és sikeres, valódi közösségi terekké válásának egyik kulcsa a közösségi, vagy részvételi alapú tervezés alkalmazása. A közterek a közhelyei, az a terep, ahol a közösség és a város élete zajlik, és hiszünk abban, hogy a helyi közösség, a terek szakértőjének tudása elengedhetetlen a közterek újragondolásában. Egy tér élete, hosszú távon akkor lesz sikeres, ha a tér, vagy utca menedzsmentje az érintett csoportok részvételével zajlik, vagyis a helyi boltosok, lakók, civilek és intézmények közösen, összefogva, együtt alakítják egy tér életét. A műhelynap is ezt a közösségi szemléletű üzenetet hordozta.
A rendezvény egy fórumot szolgáltatott a példaértékű fővárosi és nemzetközi civil, vagy intézményi közösségi kezdeményezések, tér és utcamenedzsment összefogások bemutatatására, ugyanakkor a hangsúly a párbeszédre, a közös műhelymunkára, gondolkozásra és egy interaktív tudásmegosztásra helyeződik.

Az Urbitális Majális rendezvénysorozat keretében megvalósuló Térkör Műhelynapján minden a különböző tematikus utcákról, terekről és azokról a szereplőkről szólt, akik a közterek fejlesztésében érintettek. 
A délelőtti ElőTér konferencián és a párhuzamosan futó KiállítóTérben hazai és külföldi jó példák, utcamenedzsment és szomszédsági összefogások mutatkoztak be. A jelentkezőkkel közösen egy interaktív, új workshop módszer segítségével pedig a délután folyamán hosszú távú, együttműködésen alapuló megoldásokat keresve gondolták át egy kisorsolt budapesti köztér/ utca jövőjét.

Az Urbanissimus Egyesület filozófiája a közösségi terekkel kapcsolatosan

Napjainkra a közös tereink funkcionálisan kiürültek, elvesztették szerepüket, miközben a tér, a terek hálózata köré szerveződik és épül a város, hiszen a tér, a város legjellemzőbb része, a közélet s ezzel a városi élet színtere. Az elmúlt dekádban átalakulóban lévő gazdasági-társadalmi viszonyok körülményei következtében a Belváros kereskedelmi vonzereje társadalmilag devalválódott és ennek következtében gazdaságilag – a gazdálkodó szervezetek szemszögéből – kevésbé vonzó befektetési célponttá, telephely-helyszínné vált. A városmenedzselés jelen körülményei között, a szétaprózott kompetenciák és a reagáló mechanizmusok nem teszik lehetővé a történelmi városszövet hatékony megújítását, kitüntetett pontjainak vitalizálását. A Belváros egyes részei, közösségi terei menedzselés hiányában a bennük rejlő képesség alatt teljesítenek, teljesítményük potenciáljuktól elmarad. Az Urbanissimus Egyesület által megcélzott Belváros megújítási párbeszéd, kitüntetett szerepet szán a közös tér élettel telivé tételének, a belvárosi tereknek – parkoknak, a korszellemnek, új életminőségi elvárásoknak megfelelő újjá-strukturálásának.
Vannak azonban jó példák, amelyek megmutatják, hogy a terek megújulásában szereplő partnerek és erők, miként képesek jól sikerült kölcsönkapcsolatokkal új életenergiával feltölteni környezetüket és viszont. Elképzeléseink szerint a belváros funkcióváltása és a terek 21 századi megújítása kéz a kézben járva hozzájárulhatnak a Belvárosi élet újjászületéséhez.
Az Urbanissimus Egyesülettől szeretne ebben a jelentős tennivalóban aktívan részt venni és erőfeszítéseinket, együttműködésünket és képességeinket a lehető legteljesebb mértékben e cél megvalósulása érdekében rendelkezésre állítani. Ebből a szempontból az a vágyunk hogy hozzájárulhassunk egy párbeszéd folyamat kialakulásához az új korszak, a 21 századi Budapest megformálásához, létrejöttéhez. A kommunikációs folyamat mindenképpen a széles publicitás bevonásával történik, nemcsak a helyi lakosság, vállalkozók vagy a városvezetés, de a változás filozófiáját megalapozó szakmai és a belvárosi életről általánosságban is gondolkodó körök részvételével.

2012-05-03