Megerősödött a Tematikus utcák és Terek Szövetsége (TUTSZ)

A REevolutio Consulting a TUTSZ menedzsmentjének tagja

A REevolutio Consulting fennállása óta elkötelezett híve és támogatója a Tematikus Utcák és Terek megvalósulását elősegítő szakmai műhelyeknek.
Tematikus Utcák és Terek Szövetsége egy nonprofit és nem kormányzati (NGO) szervezet, civil személyek és szervezetek szövetsége. A résztvevők Budapesti üzletutcák illetve az ország más városaiban és településein fungáló köztérmenedzselő szerveződések. A TUTSz tagja a Város-Központ Menedzsment (TOCEMA) nemzetközi szervezetnek és kölcsön-kapcsolatban van az amerikai PPS (Project for Public Spaces ) nonprofit szervezettel.

A kezdeti lendület, majd stagnálás után nagy öröm számunkra, hogy a szervezet újra élettel teli, és új tagok akvirálásába kezdett.
A Szövetség hatékony és eredményes működését biztosítandó intézményesíteni kívánta az együttműködést, melyhez a partnerekkel közösen megfelelő szervezeti struktúra létrehozását készítette elő.

A TUTSz céljai, egyeznek a REevolutio Consulting szakmai elképzeléseivel, ezáltal kezdetek óta támogatjuk és szimpatizálunk a megindított közös gondolkodással. Cégünk operatív szinten is ellátja az aktuális menedzsment feladatokat.

A TUTSz TEVÉKENYSÉGÉNEK FÓKUSZTERÜLETEI
A Tematikus (üzlet)Utcák és (köz)Terek Szövetsége céljait és prioritásait a következőkkel éri el:
- erősíti a marketing-kommunikációs és kutatási tevékenységet
- szót emel a közterek fontossága érdekében
- programozza és irányítja üzletutcák prosperitását előmozdító irányelvek és menedzselés fejlesztését

Ezeket a következők útján valósítja meg:
- programokat kínál és szervez
- támogat közös kutatásokat / kikérdezéseket
 -fórumokat / információcsere-találkozókat szervez / kezdeményez és ilyenekről gondoskodik
- építi és támogatja az együttműködő partnerségeket, ezek létrejöttét
- támogatja közös jövőképek –víziók kidolgozását
- támogat és szervez marketing akciókat, identitásépítő eseményeket
- tudástranszferrel, képzéssel előmozdítja az üzletutcák és terek progresszióját
-lobbizik a kereskedelmi utcák érdekében a döntéshozóknál

Gauder Péter a Szövetség szakmai vezetőjének elmondása szerint: „A TUTSz keretei között nem kívánunk kevesebbet kínálni a tagoknak, mint egy teljes körű üzletutca és tér brand-menedzselési szakmai háttérszolgáltatást, igényeikre speciálisan testreszabott megoldásokat, tanácsadást. Egyben fejleszteni kívánjuk a tematikus utcák / üzletutcák brandépítését lehetővé tevő hozzáértést, a menedzsment-kézséget, klaszterfejlesztő ismereteket.”

2012-12-17