Kultunio, azaz Közösség – Kultúra- Kereskedelem

A KultUnio kezdeményezés egy olyan vízió és ehhez kapcsolódó civil mozgalom, amely konkrétan a 6. és 7-ik kerület, illetve általában Budapest lakói számára kívánja visszanyerni a város (városrész) örökségét, a történelmi belvárosi területeket, a városi látképet, a városi életminőséget, a kerület szellemét, spiritualitását, és megteremteni a korszellem igényelte funkcionalitását és gazdasági prosperitását.

Ez az alapja annak az új innovatív és a kereskedők, boltok-üzletek- vendéglátók, éttermek, kávézók, kocsmák által útjára indított kezdeményezésnek, amit a KultUnio néven és egy Klaszterbe tömörülve egy városközpont menedzselési mintaként az Erzsébetvárost kívánja vonzó hellyé formálni.

A KultUnio „büro”, azaz a 5főből álló döntés előkészítő csoport tevékenységében részt vállalt a REevolutio, és a KultUnio menedzselését is felvállalta.
Mint oly sok más ilyen típusú civil kezdeményezés is a KultUnio Klaszter is azokra az alapvető, mély változásokra válaszul jött létre, amelyek egyrészt befolyásolták - a gazdasági-társadalmi átalakulás (90 után)- a hazai fogyasztási/ vásárlási formákat a magyar fogyasztók, vásárlók viselkedését , másrészt a belvárosi terekben a közösségi szellem elvesztésére reagálva.

Független kereskedők, boltosok, éttermek, kulturális intézmények alapították, részben a „kereskedelem forradalma” által kiváltott fogyasztói viselkedés megváltozása, illetve a krízisre adandó kiskereskedési válasz igénye, a belváros el-szlömösödése vagy / és átépítése, fizikai és szellemi- kiürülése, elleni válasz keresése hívták életre, európai mintákat is figyelembe véve. 

A válasz keresése arra a következtetésre vezette az alapítókat, hogy nem elégséges csupán a saját, egyéni üzletüket – egyébként szükséges - javítgatni, nem elég, ha csupán egyénileg maguk adaptálódnak ezekhez a változásokhoz, a gyorsan változó fogyasztási mintákhoz. Szükséges a befogadó közeggel, a szövegkörnyezetükkel a társadalmi környezettel is összehangolni stratégiájukat és akcióikat.
Felismerték, hogy aktuális versenytársaik nem a szomszédjukban találhatóak, vagy nem is más kereskedelmi formákban, vagy a városközpontokban. A kiskereskedelem versenytársai részben a városon kívül a „bevásárló-mall”-okban vannak, amelyek különféle kényelmes vásárlási lehetőséget kínálnak megfelelő pihenő és szórakozás-orientált szolgáltatásokkal vegyesen. Részben pedig más közeli nagyvárosokban, pl Bécsben ahol híres „brandek” alakultak ki, mint a Nashmarkt vagy a Mariahilfer, a karácsonyi vásár, amely vonzást gyakorol a fogyasztók egy potens rétegére.

Sőt arra is ráéreztek, hogy nem is egyénileg versenyeznek, hanem együtt egy márka alatt: belvárosi minőség és szellem, ami egybeötvözi őket és közös érdek összekapcsolja.
Ez vezette kezdetben a kiskereskedői csoportot ahhoz, hogy kezdeményező lépést tegyen és egy olyan szerveződést hozzon létre, olyan szervezetet alapítson, amely helyzetbe hozza a városközpont kereskedőit, vendéglátóit , éttermeit, üzleteit, szállodáit, a városgazdaság szereplőit , és megfelelő kínálatot, márkát szervez a nagyobb városon kívüli (car born) outletekkel szemben.

Nagy öröm számunkra, hogy a REevolutio Consulting az alig fél éves szervezet sikereihez és eredményeihez szakmailag hozzájárulhatott. Hiszen a KultUnio „szervezetté” alakításának kezdeményezőjeként szerepet vállalunk a választott ügyvivői testület (board) munkájában, háttér anyagok készítését és koordinációt végzünk, a board mellett működő büro tagjaként.

Az eddigi 5 hónapos munkánk főbb eredményei:
- elkészült a KultUnio stratégia és a 2013. évi munkaterv javaslat
- megfogalmazódott és útjára indult a KultUnio saját hagyományteremtő eseményének szervezése, Barcelona to Budapest (B2B) munkanéven
- elkészült a KultUnio website – www.kultunio.com
- megkezdődött a KultUnio kiadvány és térkép tervezése

Sikerült jelentős szervezetek figyelmét is felhívni a KultUnio munkájára, a megfogalmazásra került céljainkkal és projektjeinkkel!
Hisszük, hogy számos ilyen kezdeményezésre van szüksége Budapestnek ahhoz, hogy egy dinamikusan fejlődő nagyváros képét tükrözze Európa metropolisz városainak sorában.

2012-12-17