A Vivát! Fesztivál - 2013. MÁJUS 25. - JÚNIUS 2.
A Vivát Fesztivál egy olyan vízió és ehhez kapcsolódó civil mozgalom, amely konkrétan a 6. és 7-ik kerület, illetve általában Budapest lakói számára kívánja visszanyerni a város (városrész) örökségét, a történelmi belvárosi területeket, a városi látképet, emelni a negyed életminőséget, a kerület szellemét, spiritualitását, és megteremteni a korszellem igényelte funkcionalitását és gazdasági prosperitását. A „kereskedelem forradalma” és a krízis teremtette kihívás Ez az alapja annak az új innovatív és a kereskedők, boltok-üzletek- vendéglátók, éttermek, kávézók, kocsmák által útjára indított kezdeményezésnek, amit KultUnio néven és egy Klaszterbe tömörülve egy városközpont menedzselési mintaként a belső Terézvárost és Erzsébetvárost kívánja vonzó hellyé formálni. Mint oly sok más ilyen típusú civil kezdeményezés Vivát Fesztivál is azokra az alapvető , mély változásokra válaszul jött létre, amelyek egyrészt befolyásolták - a gazdasági-társadalmi átalakulás folytán (1990 után) - a hazai fogyasztási/ vásárlási formákat, a magyar fogyasztók/ vásárlók viselkedését , másrészt a belvárosi terekben a közösségi szellem elvesztését. A belvárosi körzetekben a közösségi szellem gyengülése és a kiskereskedelmi szektor város-gazdasági szerepének progresszív eróziója összefügg, egymással kölcsönkapcsolatban áll, hiszen a kiskereskedelem mindig is közösségszervező szerepet is játszott a városi és vidéki közegekben, közösségekben. …és az arra való reagálás.. Lehetőséget látunk abban, hogy a belváros fizikailag elaggott, elhasznált város-szövetére a „Belső Erzsébetvárosra”, olyan beleérző, gondolatgazdag szemüvegen át tekintsünk, amely képes megmutatni a körzet vízióját, jövőjét. A helyszín A Kis- és Nagykörút közé eső területen jellemzően a 19. századvégi Gründerzeit alatt létrejött épületállomány az elmúlt században fizikailag és erkölcsileg is erodálódott. A közelmúltban, mint Zsidónegyed került fel a városlakók és befektetők tudati térképére. A kitűnő fekvésű városrészben intenzív „hardver”- fejlesztés indult meg, anélkül, hogy lett volna a megújításnak átfogó „szoftver” programja. Ugyanakkor a városrész legnagyobb érdeme nem az épített, művi-fizikai környezetében van, hanem a negyed történetében, szellemében, a hely identitását jelentő „lelkében”. Felhasználva a negyed összetett szellemét, megteremthető az a márka, a helynek az a brandje, amelyre immár a kerület „újratöltésének” programja kidolgozható. A negyedben az elmúlt években spontán módon megindult egy a korszellemnek megfelelő átalakulás, újratöltődés. Ezek a folyamatok azt mutatják, hogy a körzet vonzó a kreatívok, a most formálódó osztály, az Új Gazdaság hajtóerejét jelentő társadalmi réteg számára. Ezzel egy olyan funkcionális, tartalmi program és ezzel átalakulás, újratöltődés indult meg, amely megfelelő orientációval dinamizálni, vitalizálni képes a történeti városrészt, amely kihathat, kisugározhat a szomszédos negyedekre is. Mindez olyan kreatív brandet, márkát teremt, amellyel, a körzet egycsapással felkerül a városhasználók, turisták és kreatívok tudati térképére, dinamizálva ezzel a regenerációját. A Vivát! Fesztivál idén első alkalommal kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy az 1 négyzetkilométeres negyed meglévő és átalakulóban lévő „lelkét” meg lehessen ismertetni a potenciális városhasználókkal, a kreatív célcsoport különböző szegmenseivel. A szervező Urbanissimus Egyesület a rendezvény keretében „kirakatba” szándékozza helyezni ezt a területet, és a közösség figyelmét ráirányítani a térrész erősségeire, valamint reflektorfénybe állítani a már megindult átalakítási, megújulási folyamatot.
2013-04-02