Térségek és Városok belső struktúráinak, kapcsolódási pontjainak és funkcionális működéseinek összefüggéseit alakítjuk ki, tekintettel a gazdasági – társadalmi és piaci háttérre, melynek során előtérbe helyezzük a fejlesztési irányok és célok közötti összhang megteremtését és a szinergiák létrejöttét.

A „masterplan”, azaz struktúra típusú tervezés előnye, hogy nemcsak a területhez és adott időpillanathoz köthető fejlesztéseket azonosítja és kapcsolja össze, de megteremti a lehetőségét a meghatározott projektcsomagok és kialakított funkcionális összetétel harmonikus együttélésének.